mắt em lối ra vào
có hàng mi làm ngõ
mở ra nhìn vạn vật
khép vào nhìn đêm thâu
mắt em hạt ngọc màu
như vì sao lấp lánh
để khóc đòi quà bánh
và còn để chiêm bao


Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013