Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Pháp
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: thơ thiếu nhi (1387) thơ ngụ ngôn (265)

Đăng bởi karizebato vào 21/05/2009 20:55

Le vieux chat et la jeune souris

Une jeune Souris de peu d’expérience
Crut fléchir un vieux Chat, implorant sa clémence,
Et payant de raisons le Raminagrobis:
Laissez-moi vivre: une Souris
De ma taille et de ma dépense
Est-elle à charge en ce logis?
Affamerais-je, à votre avis,
L’Hôte et l’Hôtesse, et tout leur monde?
D’un grain de blé je me nourris;
Une noix me rend toute ronde.
A présent je suis maigre; attendez quelque temps.
Réservez ce repas à messieurs vos Enfants.
Ainsi parlait au Chat la Souris attrapée.
L’autre lui dit: Tu t’es trompée.
Est-ce à moi que l’on tient de semblables discours?
Tu gagnerais autant de parler à des sourds.
Chat, et vieux, pardonner? cela n’arrive guères.
Selon ces lois, descends là-bas,
Meurs, et va-t’en, tout de ce pas,
Haranguer les soeurs Filandières.
Mes Enfants trouveront assez d’autres repas.
Il tint parole; Et pour ma Fable
Voici le sens moral qui peut y convenir:
La jeunesse se flatte, et croit tout obtenir;
La vieillesse est impitoyable.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Vĩnh

Thím Chuột nhắt trẻ người non dạ
Bị Mèo già vồ đã nguy nan
Lẻo mồm còn cứ kêu van:
- Xin ngài sinh phúc kẻo oan phận này
Thân Chuột nhắt phỏng tầy mấy chút
Nhặt của rơi, thiệt hụt gì ai!
Hãy khoan lượng nghĩ xin ngài
Vì tôi đã để cho ai đói nào!
Miệng này phỏng ăn bao nhiêu hạt
Chỉ cơm rang góc bát là no
Sá chi thận phận gầy gò
Để dành các cậu, các cô thì vừa
Chuột bị bắt trình thưa như vậy
Mèo bảo rằng: - Lời ấy khó nghe
Thôi đi, đừng nói nữa đi!
Tao đây chứ phải giống gì mà mong
Mèo lại già hẳn không dung xá
Rất đang tâm, mi lạ chi ta
Thôi cho mi xuống làm ma
Kêu cùng thập điện hoạ là có nghe
Con tao chẳng thiếu chi thực phẩm
Mèo nói xong bèn lẩm Chuột ranh

Chuyện này nghĩa lý rành rành
Đầu xanh vẫn thị tinh ranh khoe mầu
Già hay tàn nhẫn biết đâu!


Nguồn: Nguyễn Văn Vĩnh, Thơ ngụ ngôn La Fontaine, Cảo thơm, 1970
Bán đi những thứ dãi dầu
Mua về những thứ rặt mầu nhà quê
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Khắc Siêm, Hà Khắc Nguyện

Mèo già và chuột con

Ít kinh nghiệm một con Chuột bé
Tưởng nằn nì, Mèo sẽ dung khoan
Bị Mèo bắt, Chuột lạy van
Trổ tài thuyết phục, tưởng làm Mèo xiêu
Nó biện luận có chiều hợp lý
- Lạy cụ Mèo, cụ nghĩ cho nao
Bé tôi ăn có là bao
Hột rơi, hột vãi có hao tốn gì
Cụ thấy đấy tôi thì vô hại
Không khiến cho chủ phải thiếu ăn
Một hạt dẻ đủ béo mầm
Vài ba hạt thóc nuôi thân được rồi
Vả hiện giờ xác tôi gầy quá
Cụ hãy chờ chắc chả bao lâu
Hoặc dành con cháu ăn sau
Mèo liền vội ngắt những câu giải bày:
- Tao đâu phải để mày thuyết vậy
Tao là Mèo, mày thấy hay không?
Vả tao đầu bạc như bông
Như thuyết kẻ điếc, mày không mong gì
Theo luật lệ, hãy về âm phủ
Thuyết Diêm vương cho cụ nghe chơi
Con tao đã có chủ nuôi
Nói xong Mèo chấm dứt đời Chuột con

Ý nghĩa của ngụ ngôn thấy rõ
Trẻ chủ quan tin ở tài mình
Cho rằng mọi việc tất thành
Già thì tàn nhẫn, chỉ cần lợi riêng


Nguồn: Ngụ ngôn La Fontaine, NXB Tân Văn, 1992
Bán đi những thứ dãi dầu
Mua về những thứ rặt mầu nhà quê
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời