Ba lớn lên từ làng
Ở miền quê rừng núi
Có cánh đồng gian nan
Có dòng sông lầm lũi

Có bài hát chăn trâu
Có lời ca mót lúa
Bắt con cá ao sâu
Nướng củ khoai trên lửa

Nghe con vượn kêu chiều
Nhìn đàn chim về tổ
Mùa đông gầy mưa xiêu
Mùa hè khô nắng đổ

Núi đồi nhiều gốc sim
Mà nhớ mùa xưa đói
Đôi chân trẻ đi tìm
Từng quả sim chín vội...

Biết bao điều phải nhớ
Khi nghĩ về làng quê
Ba một đời mắc nợ
Mỗi năm đôi lần về

Tên con ba sẽ gọi
Giản dị một chữ Sim
Để lòng ba nhớ mãi
Làng quê xưa của mình