chuột nấp vô hang
chú mèo hấp tấp
vấp phải cành tre
mèo ta té sấp


Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013