chuột nấp vô hang
chú mèo hấp tấp
vấp phải cành tre
mèo ta té sấp


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]