em yêu nhất mặt trời
bình minh nhoà lệ sáng
rồi lên cao mất dạng
cho muôn người vui tươi


Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013