em yêu người lao động
người cày ruộng xây nhà
thợ dệt vải, ươm tơ
giúp mọi người vui sống


Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013