em yêu người lao động
người cày ruộng xây nhà
thợ dệt vải, ươm tơ
giúp mọi người vui sống


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]