Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Hà Như vào 18/05/2010 04:19, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 24/04/2016 03:17

晚至瀍津感成

夕陽江上北風寒,
抵事傷心可永歎。
村為年荒民少在,
田因務嗇水多酸。
煙斜刺野龍鬚起,
雲影翻空鳳尾幡。
甫仰忽逢三四皓,
問予何日到長安。

 

Vãn chí Triều Tân cảm thành

Tịch dương giang thượng bắc phong hàn,
Để sự thương tâm khả vĩnh than (thán).
Thôn vị niên hoang dân thiểu tại,
Điền nhân vụ sắc thuỷ đa toan.
Yên tà thích dã long tu khởi,
Vân ảnh phiên không phụng vĩ phan.
Phủ ngưỡng hốt phùng tam tứ hạo,
Vấn dư hà nhật đáo Trường An.

 

Dịch nghĩa

Trên sông, bóng chiều xuống, gió bấc thổi mạnh,
Lắm việc thương tâm đáng thở than dài.
Thôn xóm vì mất mùa dân còn lại thưa thớt,
Ruộng bởi không mưa nên nước khô cạn.
Khói là đà toả nơi đồng quê như râu rồng tủa,
Bóng mây bay trên không hoá thành đuôi con phụng.
Cúi xuống, ngửa lên, chợt gặp ba bốn ông lão,
Hỏi ta: ngày nào đến Trường An.


Triều Tân: địa danh chưa xác định. Sách nguồn viết là Triền 瀍, phiên là Triều, chưa rõ nguyên nhân, để nguyên không sửa.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Quách Tấn

Bến sông chiều lạnh lùng bấc thổi,
Tình cảnh này xiết nỗi thở than.
Không mưa đồng ruộng khô khan,
Bao phen đói kém dân làng lưa thưa.
Râu rồng buông lững lờ khói tỏa,
Đuôi phụng sè vội vã mây qua.
Bỗng đau gặp mấy ông già,
Tràng An trở bước, hỏi ta ngày nào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Gió bấc chiều tà lạnh bến sông
Thở dài than ngắn chuyện đau lòng
Lưa thưa vắng xóm, không cơm gạo
Khô khốc chẳng mưa, hạn ruộng đồng
Mây trắng mỏng manh hình đuôi phượng
Khói lam lãng đãng dáng rau rồng
Chợt nhìn lại cúi, dăm ba cụ
Hỏi chốn Trường An sớm đến không?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bến sông chiều bấc lạnh lùng
Sự đời bao chuyện thương tâm ngậm ngùi
Không mưa ruộng hạn khổ rồi
Mất mùa kiếm sống dân rời xứ đi
Khói mờ toả khắp đồng quê
Bóng mây lửng thửng lượn lờ toả lan
Bỗng đâu gặp mấy lão làng
Hỏi ta trở lại Trường An chừng nào

Chưa có đánh giá nào
Trả lời