Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 10/11/2011 19:45, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 23/04/2016 03:19

和高待制春韻

別院流鶯喚夢回,
隔牆偷送外邉來。
芳心不似閑花草,
易向東風一笑開。

 

Hoạ Cao đãi chế xuân vận

Biệt viện lưu oanh hoán mộng hồi,
Cách tường thâu tống ngoại biên lai.
Phương tâm bất tự nhàn hoa thảo,
Dị hướng đông phong nhất tiếu khai.

 

Dịch nghĩa

Tiếng oanh hót ở biệt thự làm tỉnh giấc mộng,
Ngầm đưa từ bên ngoài qua tường vẳng vào.
Tấm lòng thơm không giống hoa cỏ bình thường,
Mà dễ nở cười trước gió đông.


Nguồn:
1. Hoàng Việt thi tuyển, Tồn Am Bùi Huy Bích, NXB Văn học, 2007
2. Tuyển tập Thơ dịch Khương Hữu Dụng, NXB Văn học, 2007

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Oanh hót phòng riêng tỉnh giấc nồng,
Cách tường vọng lại tiếng ngoài song.
Lòng người đâu giống lòng hoa cỏ,
Chực hé môi cười với gió đông.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Biệt viện oanh kêu tỉnh giấc nồng
Cách tường thầm vẳng tiếng qua song
Lòng thơm đâu tựa lòng cây cỏ
Sớm nở môi cười trước gió đông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Tiếng oanh biệt thự tỉnh chiêm bao
Ngoài bức tường bên vọng lẻn vào
Thơm thảo lòng người đâu giống cỏ
Gió đông lơi lả dễ cười sao


Nguồn: Thơ danh nhân Thái Thuận (Tiến sĩ triều Lê), Nguyễn Hữu Thăng tuyển dịch, NXB Văn học, 2019
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời