27/09/2021 14:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Cao đãi chế xuân vận
和高待制春韻

Tác giả: Thái Thuận - 蔡順

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 10/11/2011 19:45

 

Nguyên tác

別院流鶯喚夢回,
隔牆偷送外邉來。
芳心不似閑花草,
易向東風一笑開。

Phiên âm

Biệt viện lưu oanh hoán mộng hồi,
Cách tường thâu tống ngoại biên lai.
Phương tâm bất tự nhàn hoa thảo,
Dị hướng đông phong nhất tiếu khai.

Dịch nghĩa

Tiếng oanh hót ở biệt thự làm tỉnh giấc mộng,
Ngầm đưa từ bên ngoài qua tường vẳng vào.
Tấm lòng thơm không giống hoa cỏ bình thường,
Mà dễ nở cười trước gió đông.

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Oanh hót phòng riêng tỉnh giấc nồng,
Cách tường vọng lại tiếng ngoài song.
Lòng người đâu giống lòng hoa cỏ,
Chực hé môi cười với gió đông.
Nguồn:
1. Hoàng Việt thi tuyển, Tồn Am Bùi Huy Bích, NXB Văn học, 2007
2. Tuyển tập Thơ dịch Khương Hữu Dụng, NXB Văn học, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Thuận » Hoạ Cao đãi chế xuân vận