Chúa sơn lâm sư tử
Cảm thấy mình yếu, già
Không đi săn được nữa
Bèn nghĩ kế ranh ma

Nó chui vào hang đá
Tìm một chỗ rồi nằm
Thông báo mình ốm nặng
Muôn loài phải đến thăm

Nhiều con bị ăn thịt
Khi thăm nó trong hang
Đến lượt cáo thăm nó
Nó lên giọng dịu dàng:

“Hôm nay tôi đau quá
Chị cáo lại gần đây
Ngồi với tôi một chốc”
Cáo đáp lại thế này:

“Tôi đứng đây cũng được
Vì không dám lại gần
Nhiều người đến thăm bác
Còn để lại dấu chân

Nhưng có điều, thật lạ
Toàn những dấu chân vào
Dấu chân ra không có
Xin được hỏi vì sao?”

Sư tử biết lộ tẩy
Định vồ cáo, tiếc thay
Yếu quá, không đứng nổi
Cáo thoát khỏi hang này

Từ đấy, các loài vật
Không còn đến nộp mình
Cho sư tử ăn thịt
Cũng hợp lý, hợp tình

Thấy kẻ khác biến mất
Phải tìm hiểu nguyên nhân
Để không tự nộp xác
Vào miệng chúa sơn lâm


Nguồn: Thái Bá Tân, Ngụ ngôn Ê-Dốp bằng thơ, NXB Kim Đồng, 2015