Ngày xưa, chỉ mình ngựa
Chiếm cả đồng cỏ xanh
Rồi bỗng hươu xuất hiện
Nên có cảnh tranh giành

Muốn đuổi hươu không được
Ngựa đến nhờ thợ săn
Ông kia đáp: “Tốt lắm!
Tôi làm điều anh cần

Nhưng anh phải chịu khó
Cho tôi ngồi trên lưng
Ngậm cái này vào miệng
Đeo thêm đoạn dây thừng”

Sau khi ngựa đồng ý
Thợ săn thắng yên cương
Bắt đeo cả hàm thiếc
Toàn những thứ lạ thường

Thợ săn giữ lời hứa
Đuổi con hươu đi xa
Nhưng từ đó con ngựa
Phải phục vụ ông ta

Anh lợi dụng người khác
Vì mục đích của mình
Thì rất dễ người khác
Sẽ lợi dụng chính anh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]