Có cậu bé nhà nọ
Chăn cừu ở cuối thôn
Muốn làm cái gì đó
Cho vui, cho đỡ buồn

Rồi cậu kêu: “Chó sói!
Chó sói đến!” Dân làng
Nghe tiếng kêu hốt hoảng
Liền kéo đến vội vàng

Người đem theo gậy gộc
Có người đem chó săn
Thì ra cậu đùa nghịch
Họ ra về, cằn nhằn

Cậu bé thì thích lắm
Vì đỡ ngồi một mình
Cậu lặp lại trò ấy
Cho là rất thông minh

Một hôm, chó sói đến
Chó sói thật trong đời
Chứ không phải tưởng tượng
Cậu kêu cứu mọi người

Cậu kêu to, khản giọng
Kêu rất lâu, thế mà
Không ai đến giúp cậu
Sói bắt cừu cậu ta

Với kẻ hay nói dối
Thì sau đó, thực tình
Có nói đúng sự thật
Cũng chẳng ai tin mình


Nguồn: Thái Bá Tân, Ngụ ngôn Ê-Dốp bằng thơ, NXB Kim Đồng, 2015