Đầu xuân trời đẹp khắp Thần kinh,
Khí hậu ôn hoà vạn cảnh xinh.
Gió nhẹ phất phơ nơi điện các,
Nắng lành rạng rỡ chốn cung đình.
Muôn phương quần chúng mừng an lạc,
Vạn nẻo nhân dân hưởng thái bình.
Vui thấy tiết trời thường thuận lợi,
Thu này mùa gặt hẳn phồn vinh.

tửu tận tình do tại