Tập thơ hiện chỉ tìm thấy một bản sao chép tay không ghi tên người và thời gian chép, do nhà nghiên cứu Phan Thuận An sưu tầm và giới thiệu lần đầu trên Tạp chí Hán Nôm số 1(18) năm 1994. Mặc dù trang đầu ghi “Kim thể thập thất thủ” (17 bài làm theo thể thơ Đường) nhưng mục lục chép 19 đề mục:
1. Nguyên đán (Buổi sáng đầu năm)
2. Tân thiều thí bút (Thử khai bút trong ngày xuân mới)
3. Thượng nguyên tịch ngoạn nguyệt (Thưởng trăng đêm rằm tháng giêng)
4. Phú đắc xuân viên thảo mộc vinh (Vườn xuân cây cỏ tốt tươi)
5. Đại tự lễ thành cung kỷ (Sau lễ tế lớn [ở Đàn Nam Giao] kính ghi)
6. Thanh minh tiết triển yết An Lăng lễ thành khấp thuật (Sau lễ viếng An Lăng trong tiết Thanh Minh kính thuật)
7. Đình hoa thịnh khai hữu vịnh (Vịnh…