Trăng sáng treo lơ lửng giữa trời.
Ngự Hà nước biếc cả dòng khơi.
Nhẹ lay thuyền quế trôi theo sóng,
Chợt vẫy chèo lan lướt giữa vời.
Hoa cỏ trên bờ thơm bát ngát,
Bóng trăng dưới nước rạng ngời ngời.
Đêm xuân đáng giá vàng nghìn lượng.
Mưu tạnh muôn lời cây cỏ tươi.

tửu tận tình do tại