鵲橋仙

月朧星淡,
南飛烏鵲,
暗數秋期天上。
錦樓不到野人家,
但門外、清流疊嶂。

一杯相屬,
佳人何在,
不見繞梁清唱。
人間平地亦崎嶇,
歎銀漢、何曾風浪。

 

Thước kiều tiên

Nguyệt lung tinh đạm,
Nam phi ô thước,
Ám số thu kỳ thiên thượng.
Cẩm lâu bất đáo dã nhân gia,
Đãn môn ngoại, thanh lưu điệp chướng.

Nhất bôi tương chúc,
Giai nhân hà tại,
Bất kiến nhiễu lương thanh xướng.
Nhân gian bình địa diệc kỳ khu,
Thán Ngân Hán, hà tằng phong lãng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Trăng lờ sao nhạt,
Quạ về nam lướt,
Thầm tính ngày thu sau trước.
Lâu đài chẳng tới kẻ thường dân,
Nhưng ngoài cửa, dòng xanh bát ngát.

Giai nhân nơi nào,
Chúc nhau một chén,
Không thấy ngân nga tiếng hát.
Nhân gian đất phẳng cũng gập ghềnh,
Than Ngân Hán, ai từng phiêu bạt.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Triệu Đỉnh Thần

Xin vui lòng cho biết Tạ Oa có liên hệ thế nào với Triệu Đỉnh Thần?

Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

tác giả

Tại hạ cũng không rõ Cao tiên sinh dịch theo nguồn nào, nhưng tất cả các nguồn tại hạ kiếm được đều ghi tác giả là Tạ Oa, không tìm được nơi nào ghi tác giả là Triệu Đỉnh Thần 趙鼎臣 cả. Có lẽ cũng là sách mỗi nơi chép mỗi khác, nhưng đành tạm theo số đông vậy.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời