Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tô Thức (174 bài)
- Âu Dương Tu (44 bài)
- Lý Dục (38 bài)
- Án Kỷ Đạo (21 bài)
- Vương An Thạch (41 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Cao Tự Thanh (1 bài)
Tạo ngày 29/04/2009 09:33 bởi Vanachi
Tạ Oa 謝薖 (?-1116) tự Ấu Bàn 幼槃, hiệu Trúc hữu cư sĩ 竹友居士, người Lâm Xuyên (nay thuộc tỉnh Giang Tây), là em của Tạ Dật 謝逸. Hai người cùng giỏi thơ nên được xưng là Nhị Tạ, có tên trong "Giang Tây thi xã tông phái đồ". Ông suốt đời không làm quan, tác phẩm có "Trúc Hữu tập" 竹友集 10 quyển.