Chưa có đánh giá nào
16 bài thơ
Tạo ngày 29/04/2019 22:08 bởi Vanachi
Mưa gió sông Tương, đoạn này, ghi lại ít nhiều tâm sự những ngày xa nhau, kẻ trời Tây, người cõi Bắc, những năm 1915 - 1919.

MƯA SÔNG TƯƠNG
GIÓ SÔNG TƯƠNG
GIÓ MƯA
MƯA GIÓ
ĐOẠN TRƯỜNG MIÊN MAN

Cảm tặng sông Hương Giang, núi Ngự Bình, nơi non xanh nước biếc hữu tình Đế đô, còn để mãi năm năm tháng tháng ngày ngày, bâng khuâng phảng phất mối duyên này với nước non!...