Vô đây là cõi trời Nam,
Bâng khuâng nhớ Bắc muôn vàn khôn khuây:
Nhớ ngày đông, giá cóng tay,
Nhớ thu sang, ngọn gió may lạnh lùng.
Nhớ xuân, muôn tía ngàn hồng,
Nhớ sen mùa hạ nở tung mặt hồ.
Đồng quê, nghĩ nhớ con cua,
Luỹ tre, gió lộng vi vu sáo diều.
Quê nhà đầm ấm bao nhiêu,
Mẹ cha em nhỏ mai chiều yên vui.
Bắc Nam duyên phận xa xôi,
Hương quan nghìn dặm mấy hồi chiêm bao!


Phan Thiết, 1915

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]