Quê em có gấc đỏ lòng
Có đu đủ chín, vàng trong lẫn ngoài
Có thanh ca ngọt nhất xoài
Thơm lừng mít mật, mặn mòi bồ quân
Lòn bon nổi tiếng xa gần
Ấy là đặc sản tuyệt trần bấy lâu
Ngọt cay, thấm vị mãn cầu
Nứt mùi hương chuối, đẹp màu hồng dưa
Dòn có mận, béo có dừa
Cam thanh, quýt ngọt, chanh chua, dưa mềm
Đến mùa về với quê em.
Miền Trung trái ngọt quả hiền chờ mong.