Giới thiệu bài thơ "Khúc thu hận" và "Tái tiếu sầu ngâm", nhà văn Vũ Ngọc Phan viết: "Thơ Tương Phố mà tuyệt xướng thì chỉ có hai bài này."


Nguồn: Nhà văn hiện đại (trọn bộ). Nxb Sống Mới, Sài Gòn, 1959. tr. 181./
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)