Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 28/04/2019 22:26

Trường An nào thấy vân mòng
Hỡi người muôn dặm, tấm lòng ra sao?
Non Bình, mấy độ trăng cao,
Sông Hương, mấy độ con trào nước dâng,
Bắc Nam hồn mộng buâng khuâng,
Nước non, non nước mấy tầng xa xa.


Trên bờ sông Nhị, 1919

Nguồn: Tương Phố, Mưa gió sông Tương, NXB Bốn phương, Sài Gòn, 1960