Màn đen hồng, móc vàng trông thoáng
Ngọc lung linh nước lặng dòng im
Nhấp nhô hình đẹp sóng in
Dáng hình trông rõ trên nền cát xa
Núi trước sẫm tiếng ca chài dứt
Mỗi lau thưa như hát tàn thu
Dừng chèo ta ngắm cảnh chiều
Muốn nhân cao hứng chơi thâu đêm dài
Bỗng cô gái xa bơi chèo đến
Đã hẹn rồi vẫn thẹn thùng sao
Thuyền trưng sáng, gió song vào
Rượu tăm cay vị ngọt ngào khách khen
Ca trong trẻo khách quen tai cả
Cười nở hoa hương toả áo đơn
Gỏi lô mâm ngọc bầy ngon
Đủ mùi hoa quả ưa ăn chọn dùng
Sông Ngân nhạt, Sâm ngang càng bốc
Ta chuốc nàng, nàng chuốc đáp ngay
Cùng hay gặp gỡ ở đây
May mà có được sau này khó khăn
Đời lận đận biết thân vất vả
Toàn rối ren tất tả buồn lo
Say rồi càng múa càng ca
Chia tay trời sáng mang xa nỗi sầu.

tửu tận tình do tại