Mưa suốt đêm xuân sáng nước dềnh,
Mây nhàn in nắng ấm trời xanh.
Rèm thưa sáng nhạt im hoa trúc,
Thánh thót chim ràng đối giọng thanh.