汲江煎茶

活水還須活水烹,
自臨釣石汲深清。
大瓢貯月歸春甕,
小杓分江入夜瓶。
雪乳已翻煎處腳,
松風忽作瀉時聲。
枯腸未易禁三椀,
臥聽山城長短更。

 

Cấp giang tiên trà

Hoạt thuỷ hoàn tu hoạt thuỷ phanh,
Tự lâm điếu thạch cấp thâm thanh.
Đại biều trữ nguyệt quy xuân úng,
Tiểu thược phân giang nhập dạ bình.
Tuyết nhũ dĩ phiên tiên xứ cước,
Tùng phong hốt tác tả thời thanh.
Khô tràng vị dị câm tam oản,
Ngoạ thính sơn thành trường đoản canh.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Lửa ngọn đấy cùng nước trong mà nấu
Đến ghềnh câu giữa dòng sạch múc lên
Bầu đựng trăng vò chứa bóng xuân nghênh
Môi khoát nước múc vào bình đêm tối
Tuyết đã chảy về dưới đây rất vội
Tùng cũng reo trong gió những âm thanh
Bụng khát khô ba chén cấm sao đành
Thành bên núi nằm đếm canh dài ngắn

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Nước trong, cần nấu nước trong lành,
Phải đến ghềnh câu múc sạch thanh.
Bầu lớn hứng trăng xuân chứa hũ,
Vá con khoa nước tối vào bình !
Bông vừa rã tuyết tan nơi thấp,
Gió chợt lay tùng rít loạt thanh.
Ruột khát không đành ngưng mấy chén,
Nằm nghe thành núi điểm sang canh !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hùng Cao

Nước chảy, cần đun nước chảy nhanh
Ghành câu múc xuống lấy trong lành
Bầu căng chứa nguyệt gom xuân biếc
Gáo nhẹ phân dòng cuốn dạ thanh
Tựa tuyết bồng bềnh sương thổi lại
Như tùng ríu rít gió đùa quanh
Khô lòng chẳng dễ từ ba chén
Dỏng ngóng thành khua tiếng đổi canh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nước trong, lửa nấu trong lành,
Ghềnh câu phải đến sạch thanh múc về.
Hứng trăng bầu chứa xuân quê,
Gáo con khoa nước múc về bình thôi.
Bông vừa rã tuyết tan rồi,
Lay tùng rít gió reo lời thanh cao.
Ruột khô chẳng dễ ngưng nào,
Nằm nghe thành điểm giờ nào sang canh!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời