飲湖上初晴後雨其一

朝曦迎客艷重岡,
晚雨留人入醉鄉。
此意自佳君不會,
一杯當屬水仙王。

 

Ẩm hồ thượng sơ tình hậu vũ kỳ 1

Triêu hy nghinh khách diễm trùng cương,
Vãn vũ lưu nhân nhập tuý hương.
Thử ý tự giai quân bất hội,
Nhất bôi đương thuộc Thuỷ Tiên vương.

 

Dịch nghĩa

Nắng mai đón khách rải vẻ tươi thắm trên những sườn núi chập chùng,
Buổi chiều, cơn mưa cầm chân khách, rồi đưa khách vào làng say.
Tình ý đó bộc lộ một cách nồng nàn mà tự nhiên cho những người ngoạn cảnh,
Vậy hãy nâng một chén mời ngài Thuỷ Tiên vương.


Bản dịch nghĩa trong Tô Đông Pha những phương trời viễn mộng (Tuệ Sỹ, NXB Ca Dao, 1973).