Hai con mèo con cãi nhau trong xó tối.
Bà chủ bực mình, bèn vớ ngay cái chổi
Và quét hai thằng ra khỏi bếp nhà mình,
Ai đúng ai sai, bà chẳng thiết phân minh

Mà chuyện xảy ra lúc đêm đông, tháng giêng.
Hai con mèo con đứng giữa sân, lạnh cóng.
Chúng đành cuộn mình trên bậc đá, ngoài hiên,
Tay che mũi và đắng lòng chờ kết cục.

May bà chủ thương tình, mở hé cửa ra.
– Nào, giờ còn dám cãi nhau không, lũ nhóc?
Hai đứa cùng cúp đuôi, nem nép vào nhà.
Lắc mình rũ tuyết ướt khỏi bộ lông xù,
Và cuộn vào nhau trên bếp lò, thiếp ngủ.
Còn bão tuyết ngoài kia nổi đến sáng, mịt mù.

tửu tận tình do tại