Một trời tuyết trắng rơi rơi
Đêm nay em chẳng đến nơi anh rồi
Tuyết rơi tuyết trắng rơi rơi
Trái tim anh mặc áo phơi sắc huyền
Đoàn người tha thướt lụa êm
Hoà trong lệ trắng
Con chim trên cành

Khóc than tiếng quỷ thần hành
Rằng em không đến với anh đêm này
Anh gào thét tuyệt vọng đầy
Nhưng trời tuyết đổ
Chẳng lay được lòng

Trời làm tuyết đổ mênh mông
Em không đến với anh trong đêm này
Tuyết rơi
Trắng tuyệt vọng này
Chắc buồn
Giá lạnh đêm nay vắng người
Tịch liêu đáng ghét trong đời
Cô đơn trắng xoá chơi vơi hồn này

Rằng em không đến đêm nay
Hét lên với tuyệt vọng đày đoạ anh
Tuyết rơi
Anh vẫn di hành