Tình yêu lạc mất, đi rồi
Đôi ta trở lại như trời xuân sang
Tình yêu, thôi đã phai tan
Đôi ta trở lại rộn ràng hơn xưa

Mặc câu tục ngữ cũ ngàn xưa
Ai rằng tình mất chẳng đưa trở về
Động từ ta giữ môi kề
Tình yêu mất ta sẽ về sinh sôi

Mong hồn thi sĩ trên đời
Sẽ không hắt hủi anh rời tiệc vui
Hồn đôi ta sớm mừng vui
Khi tình ta trở lại rồi sinh sôi

Tình yêu lạc mất, đi rồi
Đôi ta trở lại như trời xuân sang
Tình yêu, thôi đã phai tan
Đôi ta trở lại rộn ràng hơn xưa

Với anh luật lệ bằng thừa
Nhưng về văn phạm cũng chưa vẹn toàn
Nên anh quyết định khôn ngoan
Động từ yêu suốt thời gian anh dùng

Bởi anh khó thể bao dung
Người tình thất vọng, tận cùng thở than
Nhưng anh chẳng đến ủi an
Tình yêu thấy ở không gian vỉa hè

Tình yêu lạc mất, đi rồi
Đôi ta trở lại như trời xuân sang
Tình yêu, thôi đã phai tan
Đôi ta trở lại rộn ràng hơn xưa


16.4.23