Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: kinh Phật (50) cuộc sống (75) suy ngẫm (51) an cư kiết hạ (5) hạnh phúc (88)
Đăng ngày 12/06/2024 19:13, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 22/06/2024 07:12, số lượt xem: 33

Luật tạng Tỳ-ni Phật tổ truyền
Thân hoà trụ xứ phải cần chuyên
Tâm hằng thúc liễm rèn khuôn Giới
Định lắng dòng mê Tuệ đuốc thiền

Y bát duyên lành tiếp nối xưa
Du tăng Khất sĩ nối truyền thừa
Nam Trung chí Bắc an lòng trụ
Hành pháp tu cùng đoạn nắng mưa

Trụ sở dồi trau là Pháp viện
Sớm chiều giới hạnh ý hằng chăm
Ngày ngày hai buổi chuyên cần học
Duyên sự vuông tròn hoá thậm thâm

Trung Tâm điểm luyện lý cao minh
Đạo pháp đèn khêu giới luật gìn
Pháp học bao ngày quên mệt mỏi
Lục hoà đồng trụ sáng lời kinh

Tu sao cây củi thành cây kiểng
Chánh niệm sầu ưu dứt não phiền
Dụng đức vui buồn dường trăng tỏ
Dòng thơ suối ngọt thắm hoàng liên

Mong sao huynh đệ gắng công cày
Cây kiểng do mình thật khéo tay
Giới Định vun đầy sanh Tuệ trí
Làm gương bá tánh giải thân gầy

Nơi phần an lạc ở người xây
Báo đáp thâm ân Tổ với thầy
Tín thí đàn na dâng thọ hưởng
Ơn dày rạng rỡ sáng tầng mây

Mùa hạ Phật lịch 2560