Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: kinh Phật (51) cuộc sống (76) suy ngẫm (52) chữa lành (39) hạnh phúc (90)
Đăng ngày 13/06/2024 08:48, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 22/06/2024 07:42, số lượt xem: 98

“Đường giải thoát là vượt lên ra khỏi...
Vượt lên gì và ra khỏi cái chi?”


1.
Vượt lên khỏi cảnh thấp hèn
Tiền tài danh lợi mê chen dục tình
Ái nhiễm xã hội gia đình
Dùng gươm trí huệ dứt tình nghiệp căn
Giải thoát mặc bệnh ở ăn
Tứ sự vật chất giới răn xây thành
Buông đi cố chấp hư danh
Những điều giáo nghĩa ý thanh chực chờ
Rời xa ngũ dục ngây thơ
Nhà lửa tam giới bởi khờ vô minh
Bước ra tứ khổ ngục hình
Thê thằng tử phược vinh thân an nhàn.

2.
Ta bà cõi dục trần gian
Sống không nhiễm tục luỵ tràn chẳng vương
Mượn thân tướng để tự vươn
Không say chẳng đắm thói thường lánh xa
Tâm hiền hạnh đức bao la
Thong dong tự lực hiểu qua quý tàm.

3.
Xa vòng vật chất thân nào nhiễm
Giải thoát tinh thần dạ chẳng mê
Giác ngộ chân như hằng thúc liễm
Đường qua bỉ ngạn ý thân kề.