Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: kinh Phật (50) cuộc sống (75) suy ngẫm (51) an cư kiết hạ (5) hạnh phúc (88)
Đăng ngày 12/06/2024 19:18, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 22/06/2024 07:12, số lượt xem: 38

AN lòng chánh niệm dứt tình riêng
định tâm an đoạn não phiền
KIẾT giới luôn gìn trong phẩm hạnh
HẠ phần uế trược đến siêu nhiên
THỰC hành định quán ba la mật
TẬP thức từ bi mỗi lúc cần
TINHtấn kiên trì mưa nắng trải
HOA bừng ý ngọc hiểu tròn ân
LỜI kinh tiếng kệ thường ban bố
VÀNG ánh trăng đêm rạng chốn trần
dạy môn đồ trao tuệ giác
TỔ truyền Chơn Lý luyện thân căn
SỐNG hoà sáu pháp cùng Tăng thể
CHUNG luận riêng bàn pháp chánh tông
TU ý xoay phần duyên hoá độ
HỌC vi diệu pháp Đạo vun trồng
AN bình vạn cảnh điều như nhất
NHIÊN sáng viên thành tự đã thông
HỶ lực chơn thường quang tỏ sáng
LẠC trùng ý Phật chẳng hoài công.

01/06/Bính Thân - Mùa hạ PL.2560