Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: kinh Phật (51) cuộc sống (76) suy ngẫm (52) chữa lành (39) hạnh phúc (89)
Đăng ngày 04/06/2024 10:20, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 11/06/2024 22:53, số lượt xem: 88

Con người ác ý khổ đau
Hận thù chồng chất biết bao kiếp đời?
Bệnh đeo kể chẳng hết lời
Căn duyên nguồn gốc ai thời biết chăng?
Nguyên nhân sinh bởi tiền duyên,
Chính do tật đố kết liền tánh sân.
Ghét ganh, ích kỷ mờ tâm
Tìm mưu tính kế thọc đâm đủ điều
Gian tham keo kiệt mê liều
Ỷ tài đoạt của ít nhiều chẳng lơi
Lời nói giả tạo đầy vơi
Nghĩ mình hay giỏi không thôi giật giành.
Ngờ đâu tội mãi vây quanh
Nghiệp duyên sanh khởi, khởi sanh chẳng dừng
Yêu thương, giận ghét, không ngưng
Vô minh uẩn khúc lục căn dại khờ
Ghét ưa lòng dục hoài mơ
Đam mê nhiễm đắm nào lơ dục tình.
Lòng dục khởi, ác luôn sinh
Căn nguyên do bởi suy tầm pháp sai
Dục tầm, sân tầm, hại tầm
Đều là bất thiện luân trầm kiếp thân
Tầm sinh khởi bởi nguyên nhân
Vọng tưởng điên đảo, luận thân thấp hèn.
Lược sơ khổ não hằng chen
Ác kia hãm hại thù hằn lẫn nhau
Diệt tiêu cẩn thận muôn chiều
Hỷ, Ưu, Nộ, Ái, dung chiêu Xả liền
Thiện nhiều ác giảm phúc tăng
Đây lời Phật dạy cân phân tỏ tường.

Cảm tác từ bài Kinh số 21: Kinh Đế Thích sở vấn trong Trường bộ kinh.