Sáng sớm trên thành Thượng Hải
Chưa ngạt vì hơi xăng
Tôi chắp tay, chân trần, tóc rối
Ngạo mạn đi dưới bóng râm bên đường cái
Thấy mình gần các nam nữ công nhân

Anh chị em ơi, đường chúng ta đã định!
Giữa đường bon bon ô tô lũ nhà giàu
Còn hành khất đứng chìa tay bên cạnh
Những bàn tay chìa ra, ta nối chặt vào nhau!

Ta chân đất xuống đường đồng, leo được núi
Đường thiên nhiên, khắp nơi ta đi tới
Ô tô nhà giàu lượn đường cái mà thôi

Mặt đường cái, không tráng lên bằng nhựa
Mà bằng máu, mồ hôi, sinh mạng người lao khổ!
Sinh mạng máu thảm thương ôi!
Sinh mạng máu thảm thương ôi!
Dưới bánh ô tô nhà giàu... lăn lông lốc...

Anh chị em ơi, tôi tin chắc
Giữa đường Tĩnh An Tự này đây
Sẽ có ngày máu lửa phun hừng hực!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)