25/10/2021 05:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sáng sớm Thượng Hải
上海的清晨

Tác giả: Quách Mạt Nhược - 郭沫若

Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 25/08/2014 19:12

 

Nguyên tác

上海市的清晨
还不曾被窒息的ga十oline毒尽。
我赤着脚,蓬着头,叉着我的两手,
在马路旁的树荫下傲慢地行走,
赴工的男女工人们分外和我相亲。

兄弟们哟,我们的路是定了!
坐汽车的富儿们在中道驱驰,
伸手求食的乞儿们在路旁徙倚。
我们把伸着的手互相紧握吧!

我们的赤脚可以登山,可以下田,
自然的道路可以随我们走遍!
富儿们的汽车只能在马路上盘旋。

马路上,面的不是水门汀,
面的是劳苦人的血汗与生命!
血惨惨的生命呀,血惨惨的生命!
在富儿们的汽车轮下……滚,滚,滚……

就在这静安寺路的马路中央,
终会有剧烈的火山爆喷!

Bản dịch của Phan Văn Các, Nam Trân

Sáng sớm trên thành Thượng Hải
Chưa ngạt vì hơi xăng
Tôi chắp tay, chân trần, tóc rối
Ngạo mạn đi dưới bóng râm bên đường cái
Thấy mình gần các nam nữ công nhân

Anh chị em ơi, đường chúng ta đã định!
Giữa đường bon bon ô tô lũ nhà giàu
Còn hành khất đứng chìa tay bên cạnh
Những bàn tay chìa ra, ta nối chặt vào nhau!

Ta chân đất xuống đường đồng, leo được núi
Đường thiên nhiên, khắp nơi ta đi tới
Ô tô nhà giàu lượn đường cái mà thôi

Mặt đường cái, không tráng lên bằng nhựa
Mà bằng máu, mồ hôi, sinh mạng người lao khổ!
Sinh mạng máu thảm thương ôi!
Sinh mạng máu thảm thương ôi!
Dưới bánh ô tô nhà giàu... lăn lông lốc...

Anh chị em ơi, tôi tin chắc
Giữa đường Tĩnh An Tự này đây
Sẽ có ngày máu lửa phun hừng hực!
1923
Nguồn: Thơ Quách Mạt Nhược (Phan Văn Các, Nam Trân dịch), NXB Văn học, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quách Mạt Nhược » Sáng sớm Thượng Hải