I

Đổi thay bộ mặt thiên nhiên
Hồ nước xây trên lưng núi
Đê cao, đập lớn khoá rồng thiêng
Không để Long vương chạy rối

Mười tám dũng sĩ đường đường
Tên đề rực bảng vinh quang
Xem đời nay anh hùng nhân vật:
Đại quân mười vạn cười vang

II

Đào đất, đào theo lãnh tụ
Nhân dân vui thật là vui
Tiếng hoan hô dậy khắp núi đồi
Khổ chiến có gì là khổ!

Đẹp xinh sánh kịp Động Đình
SUm vầy cùng với Côn Minh
Năm chữ chói ngời muôn vạn thuở
Rành rành: “Đập nước Mười Ba Lăng”


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)