Trên hồ mấy gốc liễu non
Dưới liễu một trường đình vắng
Trong đình tôi ngồi với con
Trong hồ bóng mây lồng nắng

Tiếng gà, tiếng chim anh vũ
Khác nào thuỷ tinh tan chảy!
Bướm nọ bay đi bay lại
Én kia bay tới bay lui

Lá rung lượn vòng
Bay xuống nước hồ trong
Lá biếc lượn vòng
Giỡn đùa ánh bạc trên không

Một con chim trắng
Tới giữa hồ bay lượn
Ồ, như ngọc vụn một vùng!
Cỏ bồ xanh biếc mênh mông!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)