西程旅悶

矞雲縹渺眄都城,
荒野瀠迴覓客程。
不管風埃侵短鬢,
但憑日月鑒孤誠。
瀘江水闊呼舟急,
石室煙深放屐輕。
野鶴沙鷗無絆紲,
人間多少誤塵纓。

 

Tây trình lữ muộn

Duật vân phiếu diểu miện đô thành,
Hoang dã oanh hồi mịch khách trình.
Bất quản phong ai xâm đoản mấn,
Đãn bằng nhật nguyệt giám cô thành.
Lô giang thuỷ khoát hô chu cấp,
Thạch Thất yên thâm phóng kịch khinh.
Dã hạc sa âu vô bán tiết,
Nhân gian đa thiểu ngộ trần anh.

 

Dịch nghĩa

Trông vời đô thành mây đẹp bời bời
Tìm đường trên cánh đồng hoang vu quanh co
Chẳng quản gió bụi nhuốm đầy mái tóc
Chỉ nhờ nhật nguyệt soi tấm lòng thành
Sông Lô dòng nước mênh mông, gọi đò sang gấp
Thạch Thất khói mây dày đặc, guốc bước nhẹ nhàng
Không gì ràng buộc, như hạc ngoài nội, âu trên bãi cát
Nhân gian bao kẻ đã lắm vướng vào giải mũ bụi


Nguyên dẫn: Đầu thu tôi phụng mệnh vào Phú Xuân, đến đầu mùa đông ra Bắc thành ứng đáp văn thư với triều đình phương Bắc. Giữa mùa đông thì quân Thanh đưa Chiêu Thống về phục quốc, vì thế tôi phải lánh về chốn lâm dã, có làm tập Vân sơn khiển hứng lược ghi vào đây.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Kinh kỳ thấp thoáng áng mây tuôn
Đồng cỏ quanh co một lối mòn
Chi quản gió sương phơ mái tóc
Những mừng nhật nguyệt thấu lòng son
Sông Lô nước cả, đò khôn gọi
Đất Thạch mù sa, guốc chẳng chồn
Chỉ có hạc, âu không vướng vít
Người thì nhiều ít mắc vào khuôn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trông vời thành đẹp áng mây bay,
Đồng lúa hoang vu đường uốn vây.
Chẳng quản gió sương đầy mái tóc,
Chỉ nhờ nhật nguyệt chiếu lòng ngay.
Sông Lô bát ngát đò khôn gọi,
Thạch Thất khói mây bước nhẹ lay.
Ràng buộc không gì âu hạc nội,
Nhân gian bao kẻ bụi vương đầy.

15.00
Trả lời