31/03/2023 20:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tây trình lữ muộn
西程旅悶

Tác giả: Phan Huy Ích - 潘輝益

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi bruce lee vào 01/10/2011 01:21

 

Nguyên tác

矞雲縹渺眄都城,
荒野瀠迴覓客程。
不管風埃侵短鬢,
但憑日月鑒孤誠。
瀘江水闊呼舟急,
石室煙深放屐輕。
野鶴沙鷗無絆紲,
人間多少誤塵纓。

Phiên âm

Duật vân[1] phiếu diểu miện đô thành,
Hoang dã oanh hồi mịch khách trình.
Bất quản phong ai xâm đoản mấn,
Đãn bằng nhật nguyệt giám cô thành.
Lô giang thuỷ khoát hô chu cấp,
Thạch Thất yên thâm phóng kịch khinh.
Dã hạc sa âu vô bán tiết,
Nhân gian đa thiểu ngộ trần anh[2].

Dịch nghĩa

Trông vời đô thành mây đẹp bời bời
Tìm đường trên cánh đồng hoang vu quanh co
Chẳng quản gió bụi nhuốm đầy mái tóc
Chỉ nhờ nhật nguyệt soi tấm lòng thành
Sông Lô dòng nước mênh mông, gọi đò sang gấp
Thạch Thất khói mây dày đặc, guốc bước nhẹ nhàng
Không gì ràng buộc, như hạc ngoài nội, âu trên bãi cát
Nhân gian bao kẻ đã lắm vướng vào giải mũ bụi

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trông vời thành đẹp áng mây bay,
Đồng lúa hoang vu đường uốn vây.
Chẳng quản gió sương đầy mái tóc,
Chỉ nhờ nhật nguyệt chiếu lòng ngay.
Sông Lô bát ngát đò khôn gọi,
Thạch Thất khói mây bước nhẹ lay.
Ràng buộc không gì âu hạc nội,
Nhân gian bao kẻ bụi vương đầy.
Nguyên dẫn: Đầu thu tôi phụng mệnh vào Phú Xuân, đến đầu mùa đông ra Bắc thành ứng đáp văn thư với triều đình phương Bắc. Giữa mùa đông thì quân Thanh đưa Chiêu Thống về phục quốc, vì thế tôi phải lánh về chốn lâm dã, có làm tập Vân sơn khiển hứng lược ghi vào đây.

Nguồn: Thơ văn Phan Huy Ích - Tập 1: Dụ Am ngâm lục, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1978
[1] Nghĩa là "mây ba màu" (mây tượng trưng điềm lành).
[2] Ý nói mắc vào vòng danh lợi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Huy Ích » Tây trình lữ muộn