Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: thơ (69)
Đăng bởi hảo liễu vào 06/02/2015 22:56

Nhốt thơ lại, sao đặng?
Náo loạn thơ, không xong!
Thơ sống như mây khói
Như mưa sa ruộng đồng...


Chùa Hoa, 8.12

Nguồn: tác giả cung cấp