28/11/2021 10:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mùa loạn thơ, nghĩ về thơ

Tác giả: Phan Cung Việt

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 05/02/2015 22:56

 

Nhốt thơ lại, sao đặng?
Náo loạn thơ, không xong!
Thơ sống như mây khói
Như mưa sa ruộng đồng...
Chùa Hoa, 8.12

Nguồn: tác giả cung cấp

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Cung Việt » Mùa loạn thơ, nghĩ về thơ