Trăng sáng bao giờ tròn lại,
Chờ anh anh chẳng thấy về.
Vườn trong tản bộ trên cỏ,
Bướm bay đùa giỡn áo the.
Ai nhớ đến tình phu phụ,
Sống yên, thực tại khác ghê.

tửu tận tình do tại