02/07/2022 12:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Minh nguyệt kỷ hồi mãn
明月幾回滿

Tác giả: Phạm Phanh - 范梈

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/01/2018 14:07

 

Nguyên tác

明月幾回滿,
待君君未歸。
中庭步芳草,
蝴蝶上人衣。
誰念同袍者,
閒居與願違。

Phiên âm

Minh nguyệt kỷ hồi mãn,
Đãi quân quân vị quy.
Trung đình bộ phương thảo,
Hồ điệp thượng nhân y.
Thuỳ niệm đồng bào[1] giả,
Nhàn cư dữ nguyện vi[2].

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Trăng sáng bao giờ tròn lại,
Chờ anh anh chẳng thấy về.
Vườn trong tản bộ trên cỏ,
Bướm bay đùa giỡn áo the.
Ai nhớ đến tình phu phụ,
Sống yên, thực tại khác ghê.
[1] Đây chỉ vợ chồng.
[2] Sự thật và ý nguyện không giống nhau. Thơ Kê Khang: “Sự dữ nguyện vi, Cấu tư yêm lưu” 事與愿違,遘茲淹留 (Sự việc và tâm nguyện khác nhau, Gặp chuyện như vậy, bị trói buộc phải lưu lại - chỉ Kê Khang bị tù).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Phanh » Minh nguyệt kỷ hồi mãn