Lưa thưa nhà vượt núi xanh,
Tóc đen con cháu trưởng thành quanh đây.
Hỏi tôi quê quán đâu vầy?
Nửa đời sông biển đến nay chưa về.

tửu tận tình do tại