Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 23/08/2008 01:53

守歲

舊歲暫從今夕別,
不眠挑盡五更燈。
送窮堪笑古人謬,
飲酒未饒前背能。
冬後梅花仍態度,
春前雪意尚威稜。
醉中寫就新年帖,
門外曈曈曉日升。

 

Thủ tuế

Cựu tuế tạm tòng kim tịch biệt,
Bất miên khiêu tận ngũ canh đăng.
Tống cùng kham tiếu cổ nhân mậu,
Ẩm tửu vị nhiêu tiền bối năng.
Đông hậu mai hoa nhưng thái độ,
Xuân tiền tuyết ý thượng uy lăng.
Tuý trung tả tựu tân niên thiếp,
Môn ngoại đồng đồng hiểu nhật thăng.

 

Dịch nghĩa

Năm cũ! Xin tạm biệt từ đêm nay,
Không ngủ, khêu đèn suốt năm canh.
“Tiễn nghèo”, thật buồn cười chuyện hoang đường của người xưa,
Uống rượu, chẳng nhường tài bậc tiền bối.
Sau mùa đông, phong độ hoa mai vẫn thế,
Trước mùa xuân, ý thái của tuyết còn hăng.
Trong lúc say, viết xong lá thiếp năm mới,
Ngoài cửa, mặt trời ban mai ửng hồng đang lên.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Sáng

Giã từ năm cũ đêm nay,
Năm canh khôn giấc, dầu đầy bấc khêu.
Người xưa giữ tục tiễn nghèo,
Can vò đua sức lệ theo nếp nhà.
Sau đông mai vẫn nở hoa,
Trước xuân bông tuyết vẫn là là rơi.
Say rồi viết thiếp chúc mời,
Trước sân le lói mặt trời đang lên.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đêm này từ giã năm qua
Tròn đêm chẳng ngủ đèn hoa chập chờn
Tiễn nghèo chuyện cũ hoang đường
Rượu ngon nâng chén đâu nhường người xưa
Sau đông sắc thắm mai khoe
Trước xuân bông tuyết lập loè tung bay
Thiếp mời viết lúc đang say
Ngoài song rựng ánh mặt trời hừng lên

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Năm qua tạm biệt đêm nay,
Năm canh không ngủ, hoa bày đèn khêu.
Buồn cười chuyện cũ “Tiễn nghèo”,
Rượu ngon, tiền bối chẳng theo được tài.
Mùa đông, vẫn thế hoa mai,
Trước xuân, bông tuyết tung bay ngập trời.
Trong say, viết thiếp chúc lời,
Ửng hồng ngoài cửa, mặt trời đang lên.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đêm nay tạm biệt năm vừa qua,
Không ngủ đèn khêu năm canh gà.
Cười chuyện “tiễn nghèo” phong tục cũ,
Rượu ngon chẳng nhượng bậc tài hoa.
Hoa mai, vẫn thế đông bung nở,
Bông tuyết tung bay xuân ngập trời.
Viết thiếp chúc lời say tuý luý,
Mặt trời ngoài cửa, ửng hồng tươi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Giao thừa tiễn biệt một năm qua
Không ngủ ngồi khêu ngọn lửa hoa
Tục cổ “tiễn nghèo”- toàn kiếm chuyện
Rượu ngon uống cạn chẳng nhường già
Mai vàng đông hết còn khoe sắc
Tuyết trắng xuân qua vẫn ngập xoà
Say viết thiếp mừng xuân vẫn đẹp
Ban mai ngoài cửa nắng chan hoà


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời