04/07/2020 10:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thủ tuế
守歲

Tác giả: Phạm Nhân Khanh - 范仁卿

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 23/08/2008 01:53

 

Nguyên tác

舊歲暫從今夕別,
不眠挑盡五更燈。
送窮堪笑古人謬,
飲酒未饒前背能。
冬後梅花仍態度,
春前雪意尚威稜。
醉中寫就新年帖,
門外曈曈曉日升。

Phiên âm

Cựu tuế tạm tòng kim tịch biệt,
Bất miên khiêu tận ngũ canh đăng.
Tống cùng kham tiếu cổ nhân mậu,
Ẩm tửu vị nhiêu tiền bối năng.
Đông hậu mai hoa nhưng thái độ,
Xuân tiền tuyết ý thượng uy lăng.
Tuý trung tả tựu tân niên thiếp,
Môn ngoại đồng đồng hiểu nhật thăng.

Dịch nghĩa

Năm cũ! Xin tạm biệt từ đêm nay,
Không ngủ, khêu đèn suốt năm canh.
“Tiễn nghèo”, thật buồn cười chuyện hoang đường của người xưa,
Uống rượu, chẳng nhường tài bậc tiền bối.
Sau mùa đông, phong độ hoa mai vẫn thế,
Trước mùa xuân, ý thái của tuyết còn hăng.
Trong lúc say, viết xong lá thiếp năm mới,
Ngoài cửa, mặt trời ban mai ửng hồng đang lên.

Bản dịch của Trần Lê Sáng

Giã từ năm cũ đêm nay,
Năm canh khôn giấc, dầu đầy bấc khêu.
Người xưa giữ tục tiễn nghèo,
Can vò đua sức lệ theo nếp nhà.
Sau đông mai vẫn nở hoa,
Trước xuân bông tuyết vẫn là là rơi.
Say rồi viết thiếp chúc mời,
Trước sân le lói mặt trời đang lên.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Nhân Khanh » Thủ tuế