小晴發棹

一雨寅侵午,
未分始小晴。
鼓音逐吹發,
棹影掠波行。
北岸禾仍綠,
西津草自青。
誰催雙眼淚,
羅帕暗盈盈。

 

Tiểu tình phát trạo

Nhất vũ dần xâm ngọ,
Vị phân thuỷ tiểu tình.
Cổ âm trục xuý phát,
Trạo ảnh lược ba hành.
Bắc ngạn hoà nhưng lục,
Tây tân thảo tự thanh.
Thuỳ thôi song nhãn lệ,
La mạt ám doanh doanh.

 

Dịch nghĩa

Mưa suốt từ dần qua ngọ
Đến giờ mùi mới chớm tạnh
Tiếng trống nổi lên đuổi theo làn gió
Bóng mái chèo lướt đi trên sóng
Trên bờ bắc lúa vẫn biếc
Ở bến tây cỏ tự xanh
Ai xui đôi hàng lệ
Thấm đẫm mảnh khăn lụa


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Văn Các

Mưa suốt dần qua ngọ
Sang mùi chớm hửng treo
Tiếng trống theo làn gió
Sóng lan bóng mái chèo
Bờ bắc lúa vẫn biếc
Bến tây cỏ xanh đều
Ai xui đôi hàng lệ
Thấm đẫm mảnh khăn điều

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Từ dần sang ngọ mưa dầm
Đến mùi trời mới ửng hồng nắng lên
Mái chèo lướt sóng trên sông
Ầm ầm tiếng trống theo làn gió bay
Bến tây cỏ biếc xanh thay
Lúa non bờ bắc vờn lay bóng tà
Ai xuôi hàng lệ nhỏ sa
Dầm dầm ướt tấm khăn là thương ai

Chưa có đánh giá nào
Trả lời