01/08/2021 10:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiểu tình phát trạo
小晴發棹

Tác giả: Phạm Nguyễn Du - 范阮攸

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 04/04/2012 08:39

 

Nguyên tác

一雨寅侵午,
未分始小晴。
鼓音逐吹發,
棹影掠波行。
北岸禾仍綠,
西津草自青。
誰催雙眼淚,
羅帕暗盈盈。

Phiên âm

Nhất vũ dần xâm ngọ,
Vị phân thuỷ tiểu tình.
Cổ âm trục xuý phát,
Trạo ảnh lược ba hành.
Bắc ngạn hoà nhưng lục,
Tây tân thảo tự thanh.
Thuỳ thôi song nhãn lệ,
La mạt ám doanh doanh.

Dịch nghĩa

Mưa suốt từ dần qua ngọ
Đến giờ mùi mới chớm tạnh
Tiếng trống nổi lên đuổi theo làn gió
Bóng mái chèo lướt đi trên sóng
Trên bờ bắc lúa vẫn biếc
Ở bến tây cỏ tự xanh
Ai xui đôi hàng lệ
Thấm đẫm mảnh khăn lụa

Bản dịch của Phan Văn Các

Mưa suốt dần qua ngọ
Sang mùi chớm hửng treo
Tiếng trống theo làn gió
Sóng lan bóng mái chèo
Bờ bắc lúa vẫn biếc
Bến tây cỏ xanh đều
Ai xui đôi hàng lệ
Thấm đẫm mảnh khăn điều
Nguồn: Phạm Nguyễn Du, Đoạn trường lục, NXB Khoa học xã hội, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Nguyễn Du » Tiểu tình phát trạo