Bông có bạn Cu Gáy,
Khi bình minh mới dậy,
Đã cúc cu! Vang rền,
Gọi Bông dậy mau lên!

Cúc cu! Bông đừng quên!
Đánh răng cho sạch sẽ,
Rửa mặt kỹ càng nhé,
Ăn sáng, còn đến trường.

Kìa vàng ánh vầng dương.
Bạn Bông ơi! Khẩn trương,
Đeo ba lô, đội mũ,
Cùng với mẹ đến trường!

- Cúc cu! Chào Chim nhé!
- Chim chào Bông mến thương!


11/2013

Nguồn: Phạm Ngọc San, Sương đâu chỉ là mờ đục, NXB Hội nhà văn, 2015