Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lò Ngân Sủn (12 bài)
- Hoàng Vũ Thuật (86 bài)
- Hoàng Hữu (14 bài)
- Đoàn Thị Tảo (7 bài)
- Phạm Đức (11 bài)
Tạo ngày 09/12/2023 22:07 bởi tôn tiền tử
Hoàng Tá sinh năm 1945, quê ở huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Anh bị mất một chân phải đi nạng nhưng đã xuất bản 3 tập thơ cho thiếu nhi.

Tác phẩm:
- Cái sân chơi biết đi (tập thơ thiếu nhi, NXB Kim Đồng, 1993, giải A thể loại Văn học thiếu nhi của Hội Nhà văn Việt Nam năm 1994)